DX9-Metoden

 

Hur använder man DX9 Metoden?

Vi gör kommunikation, adressurval och segmentering enklare och effektivare för våra kunder. Lång erfarenhet och goda resultat – normalt minst 30% bättre.

Vad är DX9 Metoden?

  • Bygger på etablerad psykologisk forskning och erkända marknadsföringsmodeller.
  • Databas med över en miljon ställda frågor om köpmönster, informationskanaler, värderingar kring varumärken, service, vad som ger trygghet i köpbeslut och det mesta annat som spelar roll när du vill segmentera fram dina kunders kommunikativa behov.
  • Ett unikt angreppssätt som gör att vi kan ge var och en av dina kunder en ”kommunikationskod” som berättar hur just han/hon vill bli tilltalad.

Bland de företag som använt sig av DX9 Metoden och nått bättre resultat återfinns Vattenfall, Folksam, Expert, AIG (Chartis), SanofiAventis, SPP, Nycomed, Carnegie Fonder, ett av Sveriges största pensionsbolag för kommunanställda, Utrikespolitiska Institutet m fl.