PAR & DX9-Metoden

 

Med vår samarbetspartner PAR kan vi med utgångspunkt från våra enkäter projicera upp resultat på de delar av en kundstock som inte besvarat någon enkät. På så vis kan vi segmentera ett företags hela kundbas och ytterligare hjälpa våra uppdragsgivare till bättre kommunikation och resultat.

Tillsammans med PAR hjälper vi även uppdragsgivare att hitta rätt prospekts. Ni får då reda på vilka era bästa potentiella kunder är och vilken kommunikationskod de har, dvs hur de vill bli tilltalade när ni kontaktar dem.