Statistik och fakta

 
Så skiljer sig ´segment A&C från segment B&D
(Bygger på sammanslagning av 27 234 individers enkätsvar)
Påstående A & C B & D
Vill helst ha bollplank, diskussionspartner som stöd i när de fattar köpbeslut 11% 59%
Vill helst ha pålitlig vägledning  som stöd när de fattar köpbeslut 61% 9%
Ser sig själva främst som pålitliga och lojala kunder 72% 24%
Ser sig själva främst som självständiga kunder med integritet 16% 80%
Känner sig tryggast när de har inhämtat andras åsikter och fakta innan de fattar beslut. 68% 11%
Vill helst inte låta sig styras av andra  innan de fattar beslut. 17% 62%
Väljer helst egna och bättre lösningar utifrån sina krav, även fast det kräver större ansträngning. 9% 71%
Föredrar vanligen erkända och väletablerade företag framför nya och utmanade företag när de köper en vara eller tjänst. 70% 14%
Känner störst trygghet när de kan välja och anpassa efter just sina behov 15% 73%
Känner störst trygghet när någon som är kunnig hjälper dem att välja det som är bäst i just deras situation. 80% 8%
Testar gärna nya och oprövade produkter eller tjänster 8% 63%
Tvekar inte att klaga om de känner sig besvikna 23% 72%
Upplever att de har stor makt som konsumenter 30% 60%

 

  • Mer än 1 miljon enskilda enkätsvar
  • Dokumenterad ökning i svarsfrekvens/resultat normalt över 30%
  • Välbeprövad och dokumenterat effektiv utbildningsmodell
  • Står på en stadig grund av såväl etablerad som modern psykologisk forskning
  • Utveckling som bygger på mätbara och tydliga resultat
  • Enkelt att integrera i befintliga CRM-system
  • Nio års FoU som ständigt prövats i praktiken
  • Tar hänsyn till och använder sig av sociodemografiska fakta
  • Stabil teknisk plattform med mycket hög säkerhet