Koda er kundstock

 

Vi kan hjälpa er att förse hela eller delar av er kundstock med våra kommunikationskoder, så att ni kan utforma era budskap i olika varianter och nå bättre resultat.

När tillräckligt många av era kunder har fått sin kod kan vi tillsammans med vår samarbetspartner PAR projicera resultatet på hela kundstocken, segmentera den och förse alla kunder med en kommunikationskod – även de som aldrig besvarat vår undersökning.

Ett starkt komplement till ert CRM-arbete där ni vet hur ni ska kommunicera med olika kunder.