Kundtjänst/TM-stöd

 

Kundtjänst: Vid telefonkontakt med kunderna är ofta de kommunikativa behoven avgörande för ett gott resultat. Ökade kunskaper om egna och andras kommunikativa behov gör att personalen kan hålla en tydlig linje i samtalen och arbeta med större säkerhet och självförtroende. Om man dessutom har mappat kunderna förbättras resultaten ytterligare.
Vår undersökning ger er svar på vilka segment som belastar er kundtjänst.  Med vår utbildning lär sig kundtjänstpersonalen att hantera de olika segmenten med förbättrat resultat och kortare samtalstider.

TM: Vi har lång och god erfarenhet av att utbilda och stödja call center och TM-personal. Vi har gjort det med såväl stora som små företag och avdelningar i olika delar av landet.  Både B2B och B2C. Vanligen innebär det att vi segmenterar kundlistor, fastställer personalens kommunikativa behov, ger individuell feedback, genomför utbildningsworkshops och stöttar i utformning av erbjudande och manus.