Utbildning

 

Vi har lång och god erfarenhet av att utbilda kommunikatörer i att bättre förstå mottagarnas kommunikativa behov och triggerpunkter. Med ökad kunskap blir kommunikationen/säljet mer träffsäkert och vår kodning av era kunder kommer till större nytta då ni kan arbeta självständigt med den utan stöd från oss.

Våra utbildningar skräddarsys utifrån våra kunders behov och förutsättningar och kan innebära allt från en halvdags workshop till ett mer djupgående utbildningsprogram. Vi har goda erfarenheter av att utbilda både internt och externt, kommunikationsavdelningar och byråer.

Målet med alla våra utbildningsinsatser är att våra kunder ska lära sig metodiken så bra att de kan gå vidare och jobba självständigt med den på den nivå de behöver.

  • Bättre utväxling på det ni vet om era kunder
  • En gemensam syn på hur kommunikationen ska utformas
  • Bättre briefer och tydlighet mot andra delar i er organisation
  • Effektivare arbete, färre diskussioner som grundar sig på tycke och smak
  • Bra kompetenshöjning – intressant och utvecklande för personalen