DX9’s kampanjerbjudande

 

Vårt erbjudande innebär en låg arbetsinsats för er. Ni behöver ge oss vissa fakta, bilder, erbjudandet och epostadresserna till de kunder ni vill testa på. Sedan sker allt med automatik.

Vi använder en standardiserad DX9-undersökning som bygger på de många undersökningar som besvarats av nästan 40 000 människor. Den fastställer med stor träffsäkerhet de kommunikativa behoven hos kunderna.När kunderna besvarat undersökningen ”kodas” de efter sina kommunikativa behov och får ett anpassat erbjudande.

Vi spårar alla som genomför undersökningen och fått erbjudandet. Varje deltagare är sedan kodad med sig egen segmentskod, A, B, C Eller D som enkelt kan återanvändas.
Resultatet läses sedan av mot t ex avslutad affär/beställning eller annan respons på erbjudandet, t ex uthämtad rabattkupong eller affär i er e-handelsshop.

Ni kan sedan enkelt jämföra mot kontrollgrupp eller tidigare resultat.