Förväntat resultat

 

DX9-metoden leder normalt till minst 30 procent bättre resultat. 

Metoden gör att ni enkelt lär känna era kunders kommunikativa behov och kan skräddarsy ert budskap och erbjudande så att de behoven tillgodoses.

Det som behövs är ett erbjudande som har ett värde för kunden. Med andra ord att ni kan erbjuda något som kunden vill ha. Om erbjudandet inte upplevs som bra kommer resultatet inte att infrias som önskat.

Med ett bra erbjudande kan vi med stöd av etablerad psykologisk forskning, många års tester och praktisk erfarenhet skräddarsy budskapet så att det tillgodoser de kommunikativa behoven hos de kundsegment som  undersökningen pekar ut. Kommunikationen i sig gör då kunden positivt triggad.  Triggern skapar fler kunder som agerar … Och ni får bättre resultat än ni är vana vid.