Kommunikativa behov

 

De kommunikativa behoven är den motor som ofta triggar våra köpbeslut. Det är de som gör att vi reagerar på ena eller andra sättet, att vi gillar eller ogillar till exempel en annons, ett erbjudandebrev eller ett TM-samtal. De här behoven verkar på ett djuppsykologiskt plan, vilket gör att vi vanligen inte är medvetna om dem.
Efter många års forskning och praktiskt arbete är vi på DX9-metoden ensamma om att med en enkel webbenkät kunna fastslå dessa behov hos era kunder.  Vi har sedan kunskap att utforma er kommunikation så att den triggar kunderna positivt.

I sin allra enklaste form kan de kommunikativa behoven beskrivas så här:

  • SEGMENT AC – DE BEROENDE
    Det här är de av dina kunder som vill ha hjälp att fatta beslut. De vill känna trygghet när de fattar beslut – den tryggheten får de t ex av att veta att det de köper är välbeprövat, att experter rekommenderar det, att många andra fattat samma beslut osv.
  • SEGMENT BD – DE SJÄLVSTÄNDIGA
    Det här är de av dina kunder som inte vill bli styrda i sin beslutsprocess – de vill vara styrande. Det är viktigt för dem att inte låta sig påverkas av andra och att få fatta sina beslut självständigt. De har ofta ett behov av att sticka ut, utmana, ifrågasätta och prova nya saker.

Vill du veta mer om kommunikativa behov kan du börja genom att ladda ner och läsa DX9 Metodens Lathund