Förväntat resultat och kundexempel

 

DX9-metoden leder normalt till minst 30 procent bättre resultat.

Metoden gör att ni enkelt lär känna era kunders kommunikativa behov och kan skräddarsy ert budskap och erbjudande så att de behoven tillgodoses.

Det som behövs är ett erbjudande som har ett värde för kunden. Med andra ord att ni kan erbjuda något som kunden vill ha. Om erbjudandet inte upplevs som bra kommer resultatet inte att infrias som önskat.

Med ett bra erbjudande kan vi med stöd av etablerad psykologisk forskning, många års tester och praktisk erfarenhet skräddarsy budskapet så att det tillgodoser de kommunikativa behoven hos de kundsegment som undersökningen pekar ut. Kommunikationen i sig gör då kunden positivt triggad. Triggern skapar fler kunder som agerar … Och ni får bättre resultat än ni är vana vid.
Exempel på hur några av våra uppdragsgivare förbättrat sina resultat med DX9-metoden.

Vattenfall

Exempel 1: Vattenfall hade ett erbjudande som fungerade ganska bra. Vi utformade en enhet med samma erbjudande, format och bilder, men gjord i enlighet med DX9-metodiken och kundsegmentering gjord efter en mindre DX9-kodning. ”DX9-enheten” skickades ut parallellt med den ursprungliga, konventionellt utformade enheten. Adresserna saxades och totalt skickades 50 000 enheter ut. 25 000 av den ursprungliga enheten och 25 000 av den som omarbetats enligt DX9-metoden.

DX9-enheten fick mer än 100 procent bättre respons än den konventionella.

Exempel 2: Därefter gjorde vi en ny, större webbundersökning och utformade en helt ny enhet – som speglade resultaten av den nya undersökningen. Den nya enheten gav sju gånger högre respons än den ursprungliga versionen. Vattenfall hade aldrig tidigare haft en så hög svarsfrekvens vid DR-bearbetning av helt nya kunder.

 

Ett av Sveriges största pensionsbolag

Vi genomförde en webbundersökning på en del av kundstocken. Det gav oss underlag att tillsammans med PAR koda en majoritet av kundstocken (750 000 kodade kunder). När det arbetet var gjort och varje kund hade fått sin unika kommunikationskod gjordes det första stora utskicket i enlighet med DX9-metoden – två olika varianter skickades till respektive segment (A&C respektive B&D). Det gav cirka 3 gånger bättre resultat än man var van vid när man skickade samma kommunikation till alla.

Kontrollgrupp: Och när man för att testa skickade ”fel” enhet till kunder i ”fel” segment – sjönk resultatet med 30% procent. Testat och bevisat.

 

Sony/Expert

Vi genomförde en webbundersökning på kunder som hade klubbkortet Expert Card. Undersökningen visade att man hade betydligt fler kunder i segment A och C än man trodde. Det gjorde att man ändrade strategi i kundbearbetning och försäljning. Med undersökningen och kodningen som bakgrund genomfördes en DM-kampanj riktad till segment A & C, utformad efter deras kommunikativa behov.

Enligt Peter Olsson, VD och dåvarande ägare av Expert Fridhemsplan, är det en av de absolut mest framgångsrika DM-kampanjerna sedan han började inom Expert-kedjan. Den utvalda kameran sålde för över 1,4 miljoner kronor under en 14-dagarsperiod i 14 Expertbutiker. Dessutom sålde man andra digitalkameror för 3 miljoner kronor under tidsperioden, till kunder som fått utskicket. Även SONY:s marknadsdirektör var nöjd.

 

SPP

Tillsammans med SPP integrerade vi i ett uppdrag TM och DR. Uppdraget var att få kunder som redan hade SPP för sin tjänstepension via arbetsgivaren att även placera den ”fria delen” hos SPP. SPP hade redan tidigare goda resultat med denna typ av utskick på befintlig kund, men med DX9-metoden lyckades man fördubbla svarsfrekvensen.